RTG zębowe

Do diagnostyki wykorzystujemy zaawansowany wewnątrzustny aparat rentgenowski Fona, który zapewnia łatwe i precyzyjne pozycjonowanie oraz wysoką jakość i rozdzielczość obrazowania.

Doskonała technologia CMOS APS (ang. Active Pixel Sensor) zastosowana w urządzeniu CDRelite pozwala na uzyskanie ostrych obrazów o wysokiej rozdzielczości i niskim szumie, na których widoczne są nawet najmniejsze szczegóły, co umożliwia zaspokojenie codziennych potrzeb i dokładną diagnostykę.