gght

Niektóre zęby nienaruszone próchnicą mogą również z różnych powodów wymagać usunięcia. Zdarzają się sytuacje, gdy usunięcie zęba należy wykonać z powodu wskazań ortodonty (na przykład gdy jest brak miejsca w szczęce na pozostałe zęby lub zęby są nadmiernie stłoczone). Zdarzają się przypadki, gdy są wskazania do usunięcia zawiązka zęba. Również zęby zatrzymane i niewyrzynające się mogą wymagać usunięcia.

Z zakresu chirurgii stomatologicznej proponujemy:

  • usuwanie zębów mlecznych
  • chirurgia stomatologiczna zębów stałych
  • nacięcie ropnia z drenażem
  • gingiwektomie

Szanowni Państwo od 4.05 gabinet wznawia przyjęcia w odpowiednim reżimie sanitarnym.

Przyjmowani będą pacjenci zdrowi – bez objawów infekcji. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się na wyznaczoną godzinę – nie ma możliwości wcześniejszego oczekiwania na wizytę w poczekalni. Równocześnie informujemy ,że nie ma możliwości przyjścia na wizytę z osobą towarzysząca (wyjątkiem są pacjenci niepełnoletni oraz niepełnosprawni).

Gabinet nie pobiera dodatkowych opłat sanitarnych.

Godziny pracy uległy zmianie – rejestracja jest telefoniczna albo poprzez portal znanylekarz.pl