Leczenie protetyczne polega na trwałej i kosmetycznej odbudowie lub odtworzeniu brakujących zębów. Zdobycze dzisiejszej stomatologii dają nam szeroki wachlarz możliwości zastosowania odpowiedniej metody dla danego przypadku.

Z zakresu protetyki proponujemy:

  • korony
  • mosty
  • licówki pełnoceramiczne
  • protezy
  • inlay, onlay, endokoronę
  • konsultacje stomatologiczne w zakresie protetyki